De Duitsers vinden het niet meer nodig Westerbork als tussenstation te gebruiken. Minder dan 700 mensen zijn er na dit transport nog over in het Joodse kamp van Vught.