Ernst en Wanda worden samen met hun ouders opgepakt in het huis waarin zij in Amsterdam zijn gaan wonen.