De ‘Neurenberger wetten’, die bepalen wie bepalen wie als Joods moet worden beschouwd, worden nu ook in Nederland van kracht.