Joodse Nederlanders die met een niet-Joodse man of vrouw zijn getrouwd (‘gemengd-gehuwden’) moeten zich nu ook laten registeren.