Met het smoesje dat Joden uit Nederland mogen emigreren, bereidt dit bureau hun deportatie
(= wegvoering naar concentratie- en vernietigingskampen) voor.