Somaliland (Oost-Afrika) was eind negentiende eeuw opgedeeld door Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk. Nu nam Italië ook het Britse deel in. Het Britse en Italiaanse deel vormt tegenwoordig Somalië, het Franse deel Djibouti.