De bezetting van heel Tsjecho-Slowakije (tegenwoordig Tsjechië en Slowakije) was juist niet afgesproken in het Verdrag van München. Chamberlain protesteert, maar doet niets.