Deze wetten zeggen welke mensen als ‘Joods’ moeten worden beschouwd.