Extra informatie

Extra informatie

Detail van het Kindergedenkteken

 

Lees de historische informatie over het Kindertransport, en hoe deze tragedie jaarlijks wordt herdacht.


Kitty Wurms

 

Op de dvd komen verschillende ooggetuigen aan het woord. Wie zijn zij precies? Wat hebben ze meegemaakt? Bekijk hun persoonlijke levensverhalen.

 


Screenshot van de Tijdlijn

 

De verhalen van de ooggetuigen worden verbonden met de geschiedenis van oorlog en vervolging in de interactieve tijdlijnen.


Unicef

 

In het heden zijn kinderen soms weerloos slachtoffer van geweld en onderdrukking. We besteden daarom ook aandacht aan de Rechten van het Kind.